Tagatis

Tagatis on vara, mida kasutatakse laenu tagatiseks, et tagada laenuandja poolt väljastatud laenu tagasimaksmine. Tagatis võib olla kinnisvara, sõiduk, väärtpaberid või muud vara, mida saab müüa, kui laenuvõtja ei suuda laenu tagasi maksta. Laenuandja kasutab tagatist, et vähendada riski, et laenu ei tagastata ning tagatiseks antud vara võib olla laenuandja omanduses kuni laen on täielikult tagasi makstud. Tagatise kasutamine võib aidata laenuvõtjal saada paremaid laenutingimusi, näiteks madalamat intressimäära või suuremat laenusummat, kuna see annab laenuandjale suurema kindlustunde, et laen saab tagasi makstud. Oluline on hoolikalt kaaluda tagatiseks antud vara väärtust ning tagatiseks antud vara tuleb hooldada ja säilitada, et tagada, et selle väärtus jääks võimalikult kõrgeks.

Seotud laenud

Laen ilma tagatiseta
Laen tagatisega