Laenukindlustus

Laenukindlustus on kindlustus, mis kaitseb laenuvõtjaid ja laenuandjaid ootamatute sündmuste, nagu näiteks töökaotus, tõsine haigus või õnnetusjuhtumi korral. Laenukindlustus võib katta laenumaksete jätkamist kindlaksmääratud perioodil või kogu laenu tagasimaksmist, sõltuvalt kindlustuspoliisi tingimustest. Laenukindlustus võib olla vabatahtlik või kohustuslik, olenevalt laenuandja nõuetest. Laenukindlustus võib olla kasulik nii laenuvõtjatele kui ka laenuandjatele, kuna see aitab tagada, et laenud makstakse tagasi ka ootamatute sündmuste korral.