Maksehäire

Maksehäire – mis see on?

Maksehäire on olukord, kus laenuandja ei saa laenuvõtjalt laenu õigeaegselt tagasi. Maksehäireid võivad põhjustada erinevad põhjused, näiteks laenusaaja sissetulekute puudumine, laenuvõtja suutmatus tasuda laenukohustusi majandusliku ebastabiilsuse tõttu või ebapiisav teave laenuvõtja krediidiajaloo kohta laenu väljastamisel. Maksehäirel võivad olla laenuandjale ja laenuvõtjale tõsised tagajärjed, sealhulgas rahaline kahju ja negatiivne mõju krediidiajaloole.

Maksehäireregister

Kust vaata infot minu maksehäire?
Maksehäreregister OÜ enam ei tööta.
Ettevõte on kustutatud!
Registrikood:
11400820
Asutatud:
03.07.2007
Kustutatud:
26.02.2014 Nüüd te võtte vaadata oma kehtivad mahsehäred – Minucreditinfo veebilehel

Seotud laenud:

Laen maksehäirega