Maksekäitumine

Maksekäitumine viitab isiku või ettevõtte rahaliste kohustuste täitmisele ja maksete õigeaegsele tegemisele vastavalt kokkulepitud tingimustele. Maksekäitumine hõlmab laenumaksete õigeaegset tasumist, arvete maksmist, maksude tasumist ja muude rahaliste kohustuste täitmist vastavalt lepingutele ja seadustele. Maksekäitumine on oluline näitaja isiku või ettevõtte finantsstabiilsuse ja usaldusväärsuse kohta. Positiivne maksekäitumine võib tähendada paremaid laenutingimusi, kõrgemat krediidiskoori ja usaldusväärsuse kasvu, samas kui negatiivne maksekäitumine võib mõjutada krediidivõimet, halvendada krediidiskoori ning vähendada võimalusi laenude või krediidi saamiseks tulevikus.

Seotud
Makseraskus