Võlgnevus

Võlgnevus on rahaline kohustus, mida isik või ettevõte ei ole tähtaegselt täitnud. Võlgnevus võib tekkida näiteks laenude, arvete, maksude, rentide või muude rahaliste kohustuste tasumise tõttu. Võlgnevus võib põhjustada mitmeid tagajärgi, nagu näiteks viivised, intressid, inkassomenetlused, kohtukulud ja muud tagajärjed, mis võivad mõjutada krediidiskoori ja finantsolukorda. Oluline on võtta võlgnevuste korral viivitamatult ühendust võlausaldajaga ning leppida kokku maksegraafik, mis võimaldab võlgnevuse tagasi maksta ning vältida võimalikke tagajärgi. Võlgnevuse vältimiseks on oluline hoida oma finantskohustuste tähtaegadest kinni ning vajadusel leida lahendusi makseraskuste korral.

Seotud laenud

Laen võlgastele