Maksegraafik

“Maksegraafik” tähistab maksete ajakava või graafikut laenuandjale tagasimakstavate summade kohta. Maksegraafikus määratakse kindlaks, millal ja millises summas peab laenuvõtja tasuma tagasi laenatud raha koos intressidega. Maksegraafik võib olla fikseeritud või muutuv, sõltuvalt laenulepingus sätestatud tingimustest. Fikseeritud maksegraafikus on tagasimaksete suurus igakuiselt samasugune, samas kui muutuva maksegraafiku korral võib tagasimaksete suurus ja maksete sagedus varieeruda vastavalt kokkuleppele. Maksegraafiku täpne sisu sõltub laenuandjast ja laenupaketist ning seda võib muuta vastavalt vajadusele, kuid alati peavad kõik maksegraafikus sätestatud tingimused olema laenulepingus selgelt fikseeritud.