Järelmaks

Järelmaksu on toote või teenuse eest tasumise viis, mille puhul ostja ei maksa selle eest kohe, vaid osade kaupa, teatud aja jooksul. Järelmaks võib olla ilma intressita või intressiga. Seda võib pakkuda kauplus, pank või spetsialiseerunud ettevõte. Järelmaksuga saab osta suuremahulisi kaupu või teenuseid, nagu mööbel, elektroonika või auto, ning see võib olla saadaval ainult hea krediidiajalooga klientidele.

    Esitage laenu taotlus


    *Teie privaatsus on meile oluline. Sellel vormil täidetud väljad on mõeldud ainult teie laenutaotluse töötlemiseks. Me ei salvesta, kasuta ega edasta teie andmeid mingitele teistele eesmärkidele, sealhulgas turunduslikule või reklaamlikule otstarbeks. Palun tutvuge meie privaatsuspoliitikaga , et saada rohkem teavet selle kohta, kuidas me teie andmeid töötleme ja kaitseme.