Inkasso

Inkasso on protsess, kus võlausaldaja (nt pank, krediidiettevõte, müüja) annab võlgnevuse sissenõudmise üle kolmandale isikule, kes tegeleb võla sissenõudmisega võlgnikult. Inkassoettevõtted võivad olla spetsialiseerunud erinevat tüüpi võlgade sissenõudmisele, näiteks laenude, liisingute, makseviivituste või muude võlgnevuste sissenõudmisele. Inkassoettevõtted kasutavad tavaliselt erinevaid meetodeid, et saada võlgnikult võlgnevus tagasi, nagu näiteks kõnede tegemine, kirjade saatmine, kohtuvälised lahendused või kohtumenetlused. Inkasso võib kaasa tuua lisakulutusi, nagu näiteks viivised, intressid, sissenõudmiskulud ja kohtukulud, mis võivad veelgi suurendada võlgnevuse suurust. Oluline on võtta võlgnevuste korral võimalikult kiiresti ühendust võlausaldajaga ja leida lahendused võlgnevuse tagasimaksmiseks, et vältida inkassomenetlusi ja sellest tulenevaid tagajärgi.

Inkasso firmad Eestis

Julianus inkasso

    Esitage laenu taotlus


    *Teie privaatsus on meile oluline. Sellel vormil täidetud väljad on mõeldud ainult teie laenutaotluse töötlemiseks. Me ei salvesta, kasuta ega edasta teie andmeid mingitele teistele eesmärkidele, sealhulgas turunduslikule või reklaamlikule otstarbeks. Palun tutvuge meie privaatsuspoliitikaga , et saada rohkem teavet selle kohta, kuidas me teie andmeid töötleme ja kaitseme.