Makseraskus

Makseraskus tekib siis, kui isik või ettevõte ei suuda maksta oma rahalisi kohustusi kokkulepitud ajal või täielikult. Makseraskuse põhjuseks võivad olla erinevad tegurid, nagu näiteks töökaotus, vähene sissetulek, ootamatud kulutused või rahalise planeerimise vead. Makseraskuste korral võib esineda viiviseid, intressimakseid, laenu tagasikutsumist ja muid tagajärgi, mis võivad halvendada krediidiskoori ja finantsolukorda. Oluline on võtta makseraskuste ilmnemisel viivitamatult ühendust laenuandjaga ja otsida lahendusi, nagu näiteks maksegraafiku muutmine, maksete ajatamine või muude kokkulepete sõlmimine, et vältida veelgi suuremaid tagajärgi.