Laenuandja

“Laenuandja” tähendab laenu väljastavat osapoolt ehk krediitori või panka, kes annab raha laenuvõtjale, ootuses saada sellele lisaks tulu intressimäärade näol. Laenuandja kontrollib tavaliselt laenuvõtja tausta ja krediidivõimet ning võib nõuda tagatise esitamist, et tagada laenuraha tagasimaksmine. Laenuandja võib samuti määrata laenulepingus tingimusi, nagu laenusumma, intressimäär, laenuperiood, tagasimaksete graafik ja muud tingimused, mis laenuvõtja peab täitma. Kui laenuvõtja ei täida laenulepingu tingimusi, võib laenuandjal olla õigus nõuda täiendavaid makseid või võtta kasutusele õiguslikud meetmed.