Laenuvõtja

“Laenuvõtja” – krediidisaaja, kes võtab laenu krediitori või pangalt. Ta peab esitama piisavalt teavet oma sissetulekute, finantsseisundi, töö ja muude tegurite kohta, mis võivad mõjutada laenu väljastamise otsust. Laenuvõtja allkirjastab tavaliselt laenulepingu, milles sätestatakse laenu tingimused, nagu laenusumma, intressimäär, laenu tagasimaksetähtaeg ja muud tingimused.