Käendus 

Käendus on lepinguline kokkulepe, kus üks isik – käendaja – nõustub vastutama teise isiku – laenuvõtja – poolt võetud laenu tagasimaksete eest, kui laenuvõtja ei suuda laenu tagasi maksta. Käendaja vastutab laenu tagasimaksmise eest oma varaga ning võib olla kohustatud tasuma intresse ja muid kulutusi, mis on seotud laenuvõtja laenukohustuste täitmisega. Käendus annab laenuandjale suurema kindlustunde, et laen saab tagasi makstud, kuna käendaja vastutab laenu tagasimaksete eest, kui laenuvõtja ei suuda seda ise teha. Käendus on tavaliselt vajalik, kui laenuvõtjal ei ole piisavalt finantsvõimekust laenu tagasi maksta, näiteks algaja ettevõtja, tudeng või inimene, kellel puudub krediidiajalugu. Käendus on siiski seotud teatud riskidega, näiteks võib käendaja oma vara kaotada, kui laenuvõtja ei suuda laenu tagasi maksta.

Seotud laenud

Käenduslaen