Eelmisi üritusi

2012

EESTI TERMINOLOOGIA ÜHINGU AASTAKOOSOLEK
kolmapäeval, 24. aprillil 2012

27. aprillil kell 16.00 – 17.30 toimus  Eesti Terminoloogia Ühingu aastakoosolek Eesti Rahvusraamatukogu kuppelsaalis Tallinnas, Tõnismägi 2

Päevakord:
 1. Geoterminite korrastamisest – TTÜ vanemteadur, geoloogiadoktor Ülo Sõstra
 2. Eesti Terminoloogia Ühingu juhatuse aastaruanne – juhatuse esimees Siiri Lauk
 3. Algatatud küsimused

2011

EESTI TERMINOLOOGIA ÜHINGU AASTAKOOSOLEK
kolmapäeval, 27. aprillil 2011 Tallinnas

27. aprillil kell 16.00 – 17.30 toimus  Eesti Terminoloogia Ühingu aastakoosolek Eesti Rahvusraamatukogu kuppelsaalis

Päevakord:
 1. Majandusaasta 2010 aruanne – juhatuse esimees Siiri Lauk
 2. Majandusaasta aruande kinnitamine
 3. Põhikirja muudatused (ühingu liikmesus, liikmemaksud)
 4. Algatatud küsimused

2010

JOHANNES AAVIKU 130. SÜNNIAASTAPÄEVALE PÜHENDATUD KONVERENTS "SADA AASTAT HILJEM: KEELEUUENDUSE POOLT JA VASTU"
laupäeval, 20. novembril 2010 Tallinnas

8. detsembril 2010 möödus 130 aastat eesti keeleuuendaja, tõlkija, literaadi ja pedagoogi Johannes Aaviku sünnist.

20. novembril 2010 korraldas Johannes Aaviku Selts Tallinnas Eesti Teaduste Akadeemia maja saalis (Kohtu tn 6) konverentsi "Sada aastat hiljem: keeleuuenduse poolt ja vastu". Osavõtumaks 190 krooni, üliõpilastele ja pensionäridele tasuta. Osavõtumaksust olid vabastatud ka konverentsil esinejad.

Oma soovist konverentsil esineda või kuulajana osaleda paluti teatada meilitsi hiljemalt 5. septembriks 2010 Jaan Õispuule (jaan.oispuu@mail.ee) või Peep Nemvaltsile (peep.nemvalts@tlu.ee). Esineda soovijailt oodati ka ettekande või vaatmiku teemat.

Siit leiate konverentsi kava ja ettekannete teesid

E-KESKKONNA MÕJU TERMINIKORRASTUSELE
kolmapäeval, 6. oktoobril 2010 Tallinnas

6. oktoobril 2010 toimus Eesti Rahvusraamatukogu väikeses konverentsisaalis VI oskuskeelepäev "E-keskkonna mõju terminikorrastusele". Infoühiskonna arenedes seisavad oskuskeelekorrastajad silmitsi mitme uue probleemiga: aegade vältel juurutatud ja käibivad oskussõnad ei sobitu alati e-konteksti, mistõttu tuleb luua uusi või mugandada vanu termineid. Kuigi IT ehk infotehnoloogia areneb jõudsalt, ei taga see veel täiuslike andmekogude veatut toimimist - kui ikka sisu paigast, siis ei aita ka n-ö IT-ime.

Oskuskeelepäev keskendus sellele, kuidas mäluasutused (muuseumid, arhiivid, raamatukogud) e-keskkonnas toime tulevad, milliseid terminilahendusi otsivad või pakuvad. Käsitleti e-riigi dokumendihaldust ning vaeti e-õppe võimalikku mõju erialaterminoloogiale. Lisaks tutvustati tõlkimist ja terminiotsingut hõlbustavat MS Word-i tööriista.

Hea tava kohaselt oli päeva lõpus avatud mikrofon kõigile, kel oskuskeelemuresid hingel või häid ettepanekuid varuks.

Oskuskeelepäeva KAVA

EESTI TERMINOLOOGIA ÜHINGU AASTAKOOSOLEK
neljapäeval, 6. mail 2010 Tallinnas

6. mail 2010 kella 16.00-18.00 toimus Eesti Terminoloogia Ühingu aastakoosolek Eesti Rahvusraamatukogu kuppelsaalis

Päevakord:

 1. Majandusaasta 2009 aruanne – Siiri Lauk
 2. Juhatuse valimised
 3. Teavik, eevik ja lamapaigutus – raamatukoguterminoloogia toimkonna tegevusest, toimkonna esimees Kalju Tammaru
 4. Valimistulemused, algatatud küsimused

Eteri juhatus jätkab järgmised kolm aastat koosseisus:

Aastakoosolekul ühehäälselt kinnitatud majandusaasta aruanne 2009 on siin.

Aruandele on lisatud ka sõltumatu vandeaudiitori järelotsus, mille kohaselt majandusaasta aruanne kajastab kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga kõigis olulistes osades õiglaselt Eesti Terminoloogia Ühingu finantsseisundit seisuga 31.12.2009 ning aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

OSKUSKEELESEMINAR
neljapäeval, 4. veebruaril 2010 Tallinnas

4. veebruaril 2010 korraldas Eesti Terminoloogia Ühing koostöös Eesti Rahvusraamatukogu ja Tartu Ülikooli Sihtasutusega Eesti Rahvusraamatukogu kuppelsaalis oskuskeeleseminari. Seminari ettekanded olid eestikeelse terminoloogia 2009.a. sihtstipendiumi pälvinud teaduritelt.

Osavõtt oli tasuta, vajalik oli eelregistreerimine.

Seminari kava on siin

2009

EESTI TERMINOLOOGIA ÜHINGU AASTAKOOSOLEK
teisipäeval, 26. mail 2009 Tallinnas

26. mail 2009 kell 16.00 toimus Eteri aastakoosolek Rahvusraamatukogu väikeses konverentsisaalis Tallinnas Tõnismägi 2.

Päevakord:

 1. Terminikomisjonide esindajate lühiettekanded:
  • Kosmoseterminoloogia töörühma tegevusest – töörühma esimees, Tartu Observatooriumi vanemteadur Uno Veismann
  • Eesti linnunimetuste komisjoni tegevusest – komisjoni esimees, Eestimaa Looduse Fondi ekspert Eerik Leibak
  • Vastilmunud "Taimeraamatust" – raamatu autor, botaanilise terminoloogia komisjoni liige, Tallinna Botaanikaaia botaanik Urmas Laansoo
 2. Eteri rahvusvahelistest koostöövõimalustest – Eteri juhatuse liige Merily Plado, 2009. aasta veebruarist ka Euroopa terminoloogiaühenduse EAFT-i juhatuse liige
 3. Eteri juhatuse aastaaruanne  – Eteri juhatuse esimees Siiri Lauk

Üldkoosoleku protokolli (PDF) võib lugeda siin ja majandusaasta aruannnet siin

2008

28. mail kell 17.00 toimus Eteri aastakoosolek Rahvusraamatukogu väikeses konverentsisaalis Tallinnas Tõnismägi 2.

Päevakord:

Eesti Terminoloogia Ühingu aastakoosoleku protokoll (PDF)
Eesti Terminoloogia Ühingu majandusaasta aruanne 2007 (PDF)

2007

Emakeelepäeval, 14. märtsil 2007 Eteri üldkoosolek toimusEesti Keele Instituudi III korruse saalis Tallinnas Roosikrantsi 6. Koosolek kinnitas Eteri 2006.a. tööaruande ja raamatupidamisaruande ning seoses senise juhatuse volituste lõppemisega valis uue juhatuse. Juhatuse uus koosseis on järgmine:

Üldkoosoleku protokolli (PDF) võib lugeda siin ja juhatuse kontaktandmed leiate lehelt "Liikmed"

2006

9. ja 10. novembril 2006 toimus Eesti Keele Instituudi, Eesti Terminoloogia Ühingu ja Kaitseministeeriumi korraldusel rahvusvahelise üld- ja oskuskeelekorralduse konverents, millega tähistati ÕS 2006 ilmumist ja eesti terminoloogia keskuse avamist EKIs.

23.05.2006 toimus oskuskeelekorralduse seminar, kus arutati terminoloogiakomisjonide esindajate ja terminoloogiahuvilistega võimalikku koostööd, ühisprojekte ja võimalusi, kuidas terminoloogiatöö tulemusi paremini levitada.

17.04.2006 Eteri üldkoosolek. Tiina Soon rääkis NATO terminoloogiaprojektist ja Urmas Sutrop vastas Eteri küsimusele "Quo vadis, eesti terminoloogia?"
Eteri üldkoosolekul kinnitatud ühingu 2005. a. aruanne (PDF) on siin.

2005

21.04.2005 Eteri üldkoosolek. Heiki-Jaan Kaalep rääkis projektist EuroTermBank ja sellega seonduvatest koostöövõimalustest.
Eteri üldkoosolekul kinnitatud ühingu 2004. a. aruanne (PDF) on siin.

2004

26.-27.11.2004, Barcelona. Second Terminology Summit. http://www.eaft-aet.net

4.03.2004. Eteri üldkoosolek. Hiie Tamm rääkis teemal "Tõlkebüroo Eesti Õiguskeele Keskus".
Eteri üldkoosolekul kinnitatud 2003. a. aruanne (PDF) on siin.

11.02.2004 toimus Eesti Keele Instituudi ja Emakeele Seltsi korraldamisel kõnekoosolek, millega tähistati Henn Saari 80. sünniaastapäeva.

15.01.2004 toimus kohviõhtu konverentsimuljetega. Hiie Tamm käis Londonis konverentsil Translating & the Computer 25 (http://www.aslib.com/conferences/index.html#TC25) ja Arvi Tavast Lissabonis rahvusvahelisel terminoloogiakonverentsil CIT 2003 (http://www.fcsh.unl.pt/termip/cit2003/indexen.htm).

2003

10.-11. oktoobril 2003 toimus Tallinnas Eesti Terminoloogia Ühingu, Eesti Keele Instituudi ja Emakeele Seltsi korraldamisel Tallinnas rahvusvaheline terminoloogiakonverents "Eesti oskuskeel 2003".

18.-22.08.2003 Guildfordis toimunud The 14th European Symposium on Language for Special Purposes (http://www.computing.surrey.ac.uk/lsp2003/). Heribert Pichti siingi reklaamitud töötuba oli oma lõplikus versioonis nihkunud teooriate omavahelise võrdluse pealt "ida" ja "lääne" terminoloogia võrdlusele. See ei andnud kuigi huvitavaid tulemusi - üsna ootuspäraselt tuvastati, et kummagi rühma sisemised erinevused on suuremad kahe rühma vahelistest ja mingit vastandust ega vaidlust ei õnnestu korraldada. Sellegipoolest sai töötoas kuulda väga huvitavaid mõtteid eriti just vene terminoloogidelt. Mall Laur on kirjutanud konverentsist põhjaliku ülevaate (doc, 58 kB). Aitäh talle loa eest seda siin avaldada!

23.01.2003 toimus Eteri aastakoosolek. Mereterminoloogia komisjoni tööst rääkis kapten Uno Laur. Kuulati ära ja kinnitati juhatuse aruanne, volitati juhatus määrama audiitori ning otsustati jätta liikmemaks eelmise aasta tasemele (100 kr füüsilistele isikutele).
2001. - 2002. a. aruanne on siin ning üldkoosoleku protokoll (pdf, 138 kB) koos juhatuse aruande, tegevusplaanide ja oskuskeelekorralduse uuringu ülevaatega (PDF) on siin

2002

23.-25. augustil 2002 toimus Kütiorus Eteri ja TPÜ tõlkekoolituskeskuse suvekool. Elektronkujul on osutunud kättesaadavaks järgmised materjalid (zipitud ppt-d, kokku 270 kB):
Sissejuhatus - Arvi Tavast
Tõlkepõhine terminoloogiatöö Eesti Õigustõlke Keskuses:
  - teoreetilised lähtekohad - Ülle Männart
  - terminoloogi praktiline töö - Hiie Tamm
Sotsiolingvistika sugemetega terminoloogiateooriaid - Arvi Tavast

Brüsseli deklaratsioon
13.-15. juunil 2002 toimus Brüsselis terminoloogia tippkohtumine, kus ka Eter kirjutas alla poliitilisele ühisdeklaratsioonile.
Tippkohtumise järel toimus EAFT (European Association for Terminology) üldkoosolek, kus Eter kinnitati EAFT liikmeks (esialgu liikmemaksuvabalt) ja ühtlasi valiti Arvi Tavast EAFT juhatusse.

3. mai kohviõhtul ärgitas Ruth Mägi TEA Kirjastusest arutelu teemal "Kuidas üldkeele sõnastikku koostades otsustada terminoloogilise allika usaldusväärsuse üle?"

4. aprilli kohviõhtul tutvustas Valli Voor MS Office'i ja Windowsi tõlkimist ja selle käigus tekkinud huvitavaid probleeme.

25. jaanuaril 2002 toimus Eteri aastakoosolek:

21. jaanuari kohviõhtul rääkis Taavi Valdlo IT-terminite standardimisest.

2001

27.-31. augustil 2001 toimus terminoloogiakursus.

Tagasi üles