Oskussõnastikke võrgus

Eesti Standardikeskus (http://www.evs.ee) müüb infotehnoloogia terministandardeid nii paberkandjal kui PDF-failidena. Saadaval on järgmised standardid (tüki hind kõigub 190 kuni 415 krooni vahel)

EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 1: Põhiterminid.
EVS-ISO 2382-2:1999 Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 2: Aritmeetika- ja loogikatehted.
EVS-ISO 2382-3:1999 Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 3: Aparatuuritehnika.
EVS-ISO 2382-4:1999 Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 4: Andmekorraldus.
EVS-ISO 2382-5:1999 Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 5: Andmeesitus.
EVS-ISO 2382-6:1999 Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 6: Andmevalmendus ja andmekäitlus.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 7: Programmeerimine
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 8: Turvalisus.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 9: Andmeside.
EVS-ISO 2382-10:1999 Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 10: Käitusmeetodid ja vahendid.
EVS-ISO 2382-11:1999 Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 11: Töötlusseadmed.
EVS-ISO 2382-12:1999 Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 12: Välisseadmed.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 13: Raalgraafika.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 14: Töökindlus, hooldatavus ja käideldavus.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 15: Programmikeeled
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 16: Infoteooria.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 17: Andmebaasid.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 18: Hajustöötlus.
EVS-ISO 2382-19:1999 Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 19: Analoogarvutid.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 20: Süsteemiarendus.
EVS-ISO 2382-21:1999 Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 21:. Protsessiliidesed.
EVS-ISO 2382-22:1999 Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 22: Kalkulaatorid.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 23: Tekstitöötlus.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 24: Integraalne raalvalmistus.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 25: Kohtvõrgud.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 26: Avatud süsteemide ühendamine.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 27: Bürooautomaatika.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 28: Intellektitehnika. Põhimõisted ja ekspertsüsteemid.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 29: Intellektitehnika
EVS 2382-30:2003 Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 30: Raalnägemine
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 31: Intellektitehnika. Tehisõpe.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 32: Elektronpost
EVS 2382-33:2003 Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 33: Hüpermeedium ja multimeedium
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 34: Neurovõrgud
EVS 2382-35:2003 Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 35: Võrgundus
EVS 2382-37:2003 Infotehnoloogia. Sõnastik. Osa 37: Virtuaalreaalsus

Loendi koostanud Heikki Vallaste
Viimati värskendatud 11.02.2009

 

Tagasi üles