Keelekõrv

Vikerraadio iganädalane keelesaade "Keelekõrv" on mõeldud kõigile – nii eesti keele arengu vastu suuremat huvi tundjatele kui ka kõige tavalisematele keelekasutajatele. Alates 2008. aastast osalevad selle saatesarja saadetes aktiivselt ka Eteri esindajad. Eesti Terminoloogia Ühingu liige ja Tallinna Ülikooli õppejõud Arvi Tavast räägib üldkeele ja oskuskeele suhetest ning Eesti Terminoloogia Ühingu juhatuse liige ja Tilde Eesti OÜ peatoimetaja Valli Voor ning sideinsener Hurmi Jürjens räägivad IT-tõlgete eripärast ja kvaliteedist. Neid saateid saate kuulata siinsamas või Vikerraadio arhiivist

Sirp

"Kelle mure on eesti oskuskeel?", Siiri Lauk
"Sirp" number 46 (3231), 08.12.2008

Selle aasta veebruarikuus kinnitati haridus- ja teadusministri käskkirjaga riiklik programm "Eestikeelse terminoloogia toetamine (2008 - 2012)", mis on seniajani üks väheseid katseid toetada eri valdkondade terminiloomet ja -korrastust.
Edasi loe siit

"Tehnoloogiaarendus versus sisuloome", Siiri Lauk
"Sirp" number 13 (3198), 21.03.2008

Tänasel emakeelepäeval tuleb tõdeda, et infotehnoloogia arendamine on vaieldamatult prioriteetseim valdkond tänapäeva (info)ühiskonnas. Suurt teabehulka hõlmavad andmebaasid pakuvad tõhusat tuge traditsioonilistele trükistele.
Edasi loe siit

"Eter - oskuskeelekorrastajate neutraal-ala", Siiri Lauk
"Keele infoleht" nr. 2(4) 14. detsember 2007

Terminoloogia- ehk oskuskeelearendus saab tõhusalt toimuda ülikoolide, teadusasutuste ja erialaühenduste koostööna, kaasates oskuskeeleloomesse- ja korrastusse nii lingviste kui ka erialaspetsialiste.
Edasi loe siit

Universitas Tartuensis

"Emakeelne teaduskeel vajab utsitamist", Sigrid Sõerunurk
Tartu Ülikooli ajaleht 14. märts 2008

Ülikooli sihtasutus jagas teist aastat eestikeelse terminoloogia sihtstipendiume eesmärgiga hoida alal ja arendada eesti teaduskeelt, millel on mõju kogu emakeelele.
"Terminoloogia on kirjakeele lahutamatu osa ja mõjutab oluliselt keele arengut," rõhutas Eesti terminoloogiaühingu esimees Siiri Lauk. Ühe komisjoni liikmena stipendiumitaotlejate töid hinnanud Laugu sõnutsi moodustab keeleuurijate väitel kuni 90 protsenti kirjakeelde tulevatest uutest sõnadest just eri valdkondade terminoloogia. Seetõttu on ääretult oluline, et kasutataks korrektset eestikeelset oskussõnavara.
Edasi loe siit

Tagasi üles