Lingid

Eesti Keele Instituut

Eesti Rakenduslingvistika Ühing

EAFT-AET (Euroopa Terminoloogiaühing)

EAFT-AET Uudiskiri

Kolleegid Soomes: Tekniikan Sanastokeskus

Kolleegid Rootsis: Terminologicentrum TNC

 

Keelevara. Osaühingule Keelevara OÜ kuuluv tasuline mitut sõnastikku ühendav keskkond. ÕS 2006 päringuid saab teha ka tasuta.

Keeleveeb. Osaühingule Filosoft OÜ kuuluv paarikümmet sõnastikku ühendav keskkond. Kasutamine tasuta.

 

 

Veebimeister