Rahvusvaheline terminoloogiakonverents
"Eesti oskuskeel 2003"

(In English)

Eesti Terminoloogia Ühing, Eesti Keele Instituut ja Emakeele Selts korraldasid 10.-11. oktoobril 2003 Tallinnas rahvusvahelise terminoloogiakonverentsi "Eesti oskuskeel 2003". Konverents toimus Eesti Keele Instituudi III korruse saalis Roosikrantsi 6, Tallinn.

Kava

Reede, 10.10

9:30 Registreerumine
Juhatab Mati Erelt
10:00 Avasõnad
10:30 Arvi Tavast Mõiste mõiste: tähendusteooriate mõju oskuskeelepraktikale
11:00 Krista Kerge Terminid leksikaalse ja grammatilise keelendina
11:30 Jan Roukens Language and Terminology policy in an EU context
12:00 Lõunapaus  
Juhatab Arvi Tavast
13:00 Heido Ots Kas hakkame varsti in ordinem se referre
13:30 Hille Saluäär Tõlkepõhise terminograafia standardist ehk ars longa, memoria brevis est
14:00 Kaja Kährik Erialasõnastike koostamine Tartu Ülikooli kirjaliku ja suulise tõlke kutsemagistriprogrammide raames
14:30 Henrik Nilsson Terminology work - the Swedish way
15:00 Kohvipaus
Juhatab Enn Hendre
15:30 Susanne Lervad Danterm User Group
16:00 Janos Pusztay EL terminoloogia kujunemise meetodid ungari keeles põikega eesti ja soome keelele
16:30 Peeter Päll Nimed ja terminid
17:00 Koosviibimine Rahvusraamatukogu kohviku banketisaalis

 
Laupäev, 11.10

Juhatab Tiiu Erelt
10:00 Hiie Tamm Sõjanduse ning kaitse- ja julgeolekupoliitika alase terminoloogia korrastamise ja arendamise projekt
10:30 Viivi Maanso Haridusterminite korrastamisest ja korrastamatusest
11:00 Heido Ots SUVIst ja konfusiograafiast
11:30 Peep Nemvalts Raalindustermineid vaagida
12:00 Toekam kohvipaus
Juhatab Peeter Päll
13:00 M. Rute V. Costa Terminology: an overview of the Portuguese perspective
13:30 Céline Normier Panorama de la coopération internationale en terminologie dans les pays latins
14:00 Merit Ilja Õigustõlke Keskusest Õiguskeele Keskuseks
14:30 Mall Laur Kujundlikud rahandusterminid
15:00 Matti Masing Eestikeelsete Imetajanimede Komisjon (EIK) ja selle tegevus aastail 2000-2002) - jäi ära

Kava viimati täiendatud 9.10.03. Lingid viitavad teesidele.

Ettekannete pikkus on 20 minutit, pluss 10 minutit aruteluks. Kohe pärast konverentsi avaldatakse ettekannete kogumik. Konverentsi kogumikku on pärast selle ilmumist võimalik hankida raamatukogudest ja hästivarustatud raamatupoodidest.

Programmikomitee:
Mati Erelt, Tiiu Erelt, Enn Hendre, Peeter Päll, Arvi Tavast.

 

Tagasi les