Esimees:
Jüri ValgeHaridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakonna nõunik
Liikmed:
Tiiu EreltEmakeele Seltsi tegevliige
Ülo Kaevats Tallinna Tehnikaülikooli professor
Krista Kerge Tallinna Ülikooli dotsent
Margit LangemetsEesti Rakenduslingvistika Ühingu esimees
Siiri Lauk Eesti Terminoloogia Ühingu esimees
Peeter PällTartu Ülikooli dotsent
Peeter SaariEesti Teaduste Akadeemia Astronoomia ja Füüsika osakonna juhtaja
Ülle SihverEesti Maaülikooli keelekeskuse juhataja
Tiina Soon Eesti Keele Instituut
Urmas Sutrop Eesti Keele Instituut
Koordinaator:
Jelena Kallastel 5691 5892; jelena.kallas@eki.ee
Haridus- ja Teadusministeerium toetab riikliku programmi "Eestikeelse terminoloogia toetamine 2008–2012" raames koostöös Eesti Rakenduslingvistika Ühinguga terminisõnastike ja terminibaaside koostamist.
Terminisõnastike ja terminibaaside koostamise taotlused esitatakse riikliku terminoloogiaprogrammi juhtkomiteele kaks korda aastas: 15. jaanuariks ja 15. septembriks.
Lähem info on Eesti Rakenduslingvistika Ühingu veebilehel

Haridusministeeriumi ja Eteri koostöös läbi viidud konkursid
terminoloogiatöö toetamiseks

Terminikomisjonid, kes on saanud konkursi korras riiklikke toetusi.
Toetusi on kasutatud komisjonide tegevuse korraldamiseks, andmekogude täiustamiseks, sõnastike veebiversioonide ettevalmistamiseks ja loomiseks.

Riikliku programmi "Eestikeelse terminoloogia toetamine (2008–2012)" raames eraldatud toetused terminikomisjonidele.

Terminikomisjonide toetuskonkurss 2011
Riikliku programmi „Eestikeelse terminoloogia toetamine 2008 – 2012“ juhtkomitee kinnitas 2011. aasta toetused:

Terminikomisjonide toetuskonkurss 2010
Riikliku programmi "Eestikeelse terminoloogia toetamine (2008–2012)" juhtkomitee kinnitas Eteri konkursikomisjoni otsuse põhjal terminikomisjonide 2010. aasta toetused:

Terminikomisjonide toetuskonkurss 2009
Riikliku programmi "Eestikeelse terminoloogia toetamine (2008–2012)" juhtkomitee kinnitas Eteri konkursikomisjoni otsuse põhjal terminikomisjonide 2009. aasta toetused:

Terminikomisjonide toetuskonkurss 2008
Riikliku programmi "Eestikeelse terminoloogia toetamine (2008–2012)" juhtkomitee kinnitas Eteri konkursikomisjoni otsuse põhjal terminikomisjonide 2008. aasta toetused.

Varasemad konkursid

Teine terminikomisjonide toetuskonkurss
Eesti Terminoloogia Ühingu juhatus, vaadanud läbi 15. oktoobril 2007.a. välja kuulutatud terminikomisjonide toetuskonkursi taotlused ja ankeedid, otsustas:
Teha Haridus- ja Teadusministeeriumi juurde moodustatud terminoloogiatöö koordineerimise komisjonile ettepanek toetada järgmisi komisjone:

Eteri ettepaneku kinnitas Haridus- ja Teadusministeeeriumi juures tegutsev terminoloogiatöö koordineerimise komisjon.

Esimene terminikomisjonide toetuskonkurss
Eteri juhatus tegi laekunud taotluste põhjal ettepaneku toetuste jagamise kohta 23. mail 2007 ning toetused kinnitas 24. mail 2007 Haridus- ja Teadusministeeriumi juurde moodustatud terminoloogiatöö koordineerimise komisjon.

Riikliku programmi "Eestikeelse terminoloogia toetamine (2008–2012)" raames määratud sihtstipendiumid.

Eestikeelse terminoloogia sihtstipendiumid 2011 Riikliku programmi "Eestikeelse terminoloogia toetamine (2008–2012)" juhtkomitee kinnitas terminoloogia sihtstipendiumi komisjoni otsuse 2011. aasta stipendiaatide kohta. Kokku jagati välja 8640 eurot. Stipendiumi pälvisid:

Eestikeelse terminoloogia sihtstipendiumid 2010
9. märtsil 2010 kinnitas riikliku programmi "Eestikeelse terminoloogia toetamine (2008 – 2012)" juhtkomitee terminoloogia sihtstipendiumi komisjoni otsuse 2010. aasta stipendiaatide kohta. Kokku jagati välja 135 000 krooni. Stipendiumi pälvisid:

Eestikeelse terminoloogia sihtstipendiumid 2009
2. aprillil 2009 kinnitas riikliku programmi "Eestikeelse terminoloogia toetamine (2008 – 2012)" juhtkomitee terminoloogia sihtstipendiumi komisjoni otsuse 2009. aasta stipendiaatide kohta.

Kokku jagati välja 135 000 krooni. 2009.aastal pälvisid terminoloogia stipendiumi:
magistrandid:

doktorandid ja õppejõud:

Eestikeelse terminoloogia sihtstipendiumid 2008

Stipendiumi pälvisid:

Eestikeelse terminoloogia sihtstipendiumile said kandideerida kõigi avalik-õiguslike kõrgkoolide üliõpilased ja õppejõud ning teadustöötajad, kelle õppe- või uurimisvaldkond on seotud eestikeelse terminoloogia ja selle arendamisega või kes arendavad eestikeelset terminoloogiat oma mis tahes eriala doktoritöö osana.

Tagasi üles