Haridus- ja Teadusministeerium on otsustanud Eteri välja jätta programmist "Eestikeelse terminoloogia toetamine (2013-2017)"

2012.a. suvel, kui meie juhatuse esinaine Siiri Lauk veel elas, toimus 2013-2017 a. programmi projekti teemal kirjavahetus Eteri ja ministeeriumi vahel ning siis oli Eter veel selgelt programmi rakendusüksuste seas nagu eelnevad 12 aastat. Sügisel ei olnud Siirit enam meiega ja huvitava kokkusattumusena jättis ministeerium kohe Eteri programmi rakendusüksuste hulgast välja.

Eteri juhatuse liikmed osalesid 2013. a. algusest kuni suveni mitmel koosolekul ja kirjutasid ministeeriumile kirju eesmärgiga taastada Eteri osalus programmis, aga tulutult. Ministri käskkirjaga nr. 334 1. juulist 2013 kinnitatud programmi tekstis ei ole Eterit enam üldse mainitud. 30. augustil käskkirjaga nr. 411 kinnitatud programmi juhtkomitee liikmete hulgas ei ole ühtki Eteri esindajat.

Kuna Eteril puuduvad tegevuse jätkamiseks rahalised vahendid ja ka terminoloogiaprogrammist tulenevad ülesanded, siis on Eteri juhatus sunnitud alustama ühingu likvideerimist. Lähiajal peame kokku kutsuma üldkoosoleku, et vastavalt põhikirjale Eteri tegevus lõpetada.

Täna (1. okt. 2013) saabus e-posti sõnum, kus soovitatakse terminikomisjonidel pöörduda edaspidi toetuse saamiseks Eesti Rakenduslingvistika Ühingu poole